بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) چیست؟

بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) چیست؟

شاید با شنیدن بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) تصور کنید که مانند ظاهر اسمش تعریف سخت و غیر قابل فهمی دارد، درصورتی که واقعا چنین نیست. بلاکچین یعنی زنجیره و توالی از بلوک ها و این بلوک ها، پکیج هایی هستند که هر چیزی(در اصطلاح رایج، داده (data)) را میتوانند شامل شوند. ساختار کلی بلاکچین (از […]

کلان داده (big Data) چیست؟

کلان داده (big Data) چیست؟

قبل از تعریف کلان داده (big Data) بهتر است به اهمیت داده ها و نوع ذخیره سازی آن ها بپردازیم. ذخیره سازی عمومی اطلاعات طول عمر بالایی ندارد و بطور کل داده ها به ۲صورت آنالوگ و دیجیتال ذخیره سازی میشوند. برای مثال نوارهای کاست نمونه ای از حامل های اطلاعات آنالوگ بودند و هارددیسک […]