بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) چیست؟

بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) چیست؟

شاید با شنیدن بلاکچین یا زنجیره بلوکی (Blockchain) تصور کنید که مانند ظاهر اسمش تعریف سخت و غیر قابل فهمی دارد، درصورتی که واقعا چنین نیست. بلاکچین یعنی زنجیره و توالی از بلوک ها و این بلوک ها، پکیج هایی هستند که هر چیزی(در اصطلاح رایج، داده (data)) را میتوانند شامل شوند. ساختار کلی بلاکچین (از […]