کلان داده (big Data) چیست؟

کلان داده (big Data) چیست؟

قبل از تعریف کلان داده (big Data) بهتر است به اهمیت داده ها و نوع ذخیره سازی آن ها بپردازیم. ذخیره سازی عمومی اطلاعات طول عمر بالایی ندارد و بطور کل داده ها به ۲صورت آنالوگ و دیجیتال ذخیره سازی میشوند. برای مثال نوارهای کاست نمونه ای از حامل های اطلاعات آنالوگ بودند و هارددیسک […]